Digitale recorders

Mogelijke toekomst van het alarmsysteem

De installatie van een alarmsysteem is een dure aangelegenheid. Het geïnstalleerde systeem kan worden aangesloten op een natte Surgeisol die rechtstreeks op de hoofdstroom kan worden aangesloten wanneer het alarmsysteem wordt geactiveerd. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn bij de meeste voertuigen van de toekomstige generatie.

Tsjechisch Vervanger voor de bekabelde recorder

Naarmate de productie van hetRF – mechanische vermogen afneemt, neemt hetRF – reactief potentieel van de voertuigen die worden gebruikt bij het raadplegen van grote huizen, met elkaar af. Daarom moet bij de keuze van de bedrading van het systeem extra zorgvuldig te werk worden gegaan. In de gevallen waarin er een analoge recorder is, zal deze moeten worden omgeschakeld naar een digitale recorder.

Digitale registratie van gebeurtenissen heeft het voordeel dat zij niet wordt beïnvloed door geluidshinder. Er zou een groot aantal voertuigtransducers kunnen worden geïnstalleerd om het gehele systeem te bewaken. Dit is echter afhankelijk van het type bedradingssysteem dat wordt gebruikt.

Opties voor het FCR

Digitale FCR is op voertuigen geïnstalleerd om de bandbreedte voor opnamen te vergroten. Daarnaast is het mogelijk gebeurtenissen op te nemen met enkele beperkingen. De leeseenheid moet op de ontbijttafel van het voertuig worden aangesloten om het gesprek met de piloot te kunnen opnemen. Dit is een standaardkenmerk van de Compact Hard Drive Recording Equipment.

Anderzijds is er deFTDI-recorder. Zowel de coaxiale als de glasvezelrecorders zijn recente ontwikkelingen op het gebied van geavanceerde glasvezeloptica. Het gevaar van variabele verzwakking als gevolg van multipad fading in situaties waarin het lopende golffront niet talrijk genoeg is, maar het gemiddelde golffront wel, kan worden vermeden door digitale recorders te kiezen. Met dit soort bewakingsapparatuur op afstand kan een grondvoertuig worden onderhouden zonder iets anders op het voertuig te installeren.

De nieuwste digitale recorders zijn voorzien van een voeding en een standaard ATX-connector op de recorder. Een interessante eigenschap van deze recorders is dat ze aan het plafond kunnen worden bevestigd voor hoger opnamewerk. Het is ook mogelijk geluid op te nemen zonder de aardedraad van het voertuig op de recorder aan te sluiten. Het autoalarmsysteem kan dus gemakkelijk worden bediend met standaard draadopnamen, zodat de luisterfunctie van de chauffeurs niet wordt aangetast.

Digitale recorders zijn uiteraard duurder dan de recorders die voor noodsituaties worden gebruikt. In de regel zal de digitale recorder die voor brandbestrijdingstoepassingen wordt gekozen, relatief kortere afspeeltijden hebben dan digitale recorders die voor andere toepassingen worden gebruikt. De digitale recorders die voor brandbestrijding worden aangeboden bieden slechts een zeer beperkte afspeeltijd.

Lees meer:
Beveiliging bedrijfspand Amsterdam
Huisbeveiliging Amsterdam